سحر خداشناس

سحر خداشناس

اشتراک گذاری:

نام و نام خانوادگی: سحر خداشناس

متواد » 1379/4/26

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد تهران شمال

مهارت‌ها: طراح وب و سئو

سابقه کاری:

فعالیت به عنوان طراح سایت 4 سال